Oferta

Oferta Szkoły:

 • Programy autorskie i innowacje pedagogiczne.
 • Zrównoważone prace domowe.
 • Przyjazna atmosfera sprzyjająca nauce.
 • Metody pracy dostosowane do potrzeb dzieci.
 • Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym i wymagającym wsparcia.
 • Kameralne klasy.
 • Stała i wysokospecjalizowana kadra pedagogiczna.
 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych w ramach czesnego.
 • Specjaliści (logopeda, neurologopeda, terapeuta  SI, psycholog, pedagodzy specjalni, fizjoterapeuta, trenerzy umiejętności społecznych, terapeuta ręki). 
 • Jedyny w Polsce sprzęt Smartfit do ćwiczeń motoryki małej i dużej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Smartfloor, drukarka 3D, okulary VR, Laboratorium Przyszłości, tablice multimedialne.
 • Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego.
 • Rozszerzony program nauczania w klasach 0 –VIII.
 • Praca w świetlicy wzbogacona o zajęcia tematyczne. 
 • Język angielski: kl. O  –  3 h tygodniowo,
 • kl. I-III  – 4 h tygodniowo, kl. IV-VIII – 5 h tygodniowo (w tym 1 h z native speakerem).
 • Język niemiecki lub język hiszpański od klasy IV – 2 h tygodniowo.
 • Lekcje informatyki, rzeźby, korektywy, laboratorium przyrodnicze, rytmiki, gry i zabawy logiczne od klasy ,,O”.
 • Zajęcia z etyki od klasy I.
 • Zajęcia na pływalni od klasy III
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty wpisane w plan zajęć (klasa VIII)
 • Stołówka szkolna.

Oferta zajęć dodatkowych w ramach czesnego:

 • Koło Młodego Melomana,     
 • Zajęcia na pływalni,
 • Koło matematyczne  ,,Mały Pitagoras”,
 • Rzeźba,
 • Koło informatyczne,   
 • Koło teatralne,
 • Koło drukarki 3D i robotyki,
 • Gry i zabawy sportowe,
 • Koło kreatywne, 
 • Szkolny Klub Sportowy,
 • Koło plastyczne, 
 • Laboratorium Młodego Przyrodnika,
 • Koło teatralne,
 • Koło historyczne „Dawno, dawno temu…” 
 • Koło kulinarne.

Zajęcia dodatkowe poza czesnym:

 • Tańce
 • Karate
 • Matematyka Mentalna

Bogata oferta wydarzeń szkolnych:

 • festyny integracyjne,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • przedstawienia muzyczno-teatralne, 
 • zielone szkoły,
 • wycieczki klasowe, 
 • wernisaże i aukcje plastyczne.
 • konkursy szkolne i kiermasze,

Szkoła jest czynna w godzinach od 7.30 do 18.00

Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 8.15

Świetlica jest czynna w godzinach: 7.30 – 8.15, 12.30 – 18.00

Sekretariat pracuje w godzinach od 7.30 do 15.30

szkoła

Szukasz szkoły
dla twojego dziecka?

Szukasz szkoły, która kompleksowo zajmie się Twoim dzieckiem, oraz zapewni mu optymalny i harmonijny rozwój, z poszanowaniem jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań, rozwijającej kompetencje społeczne i umiejętności praktycznego myślenia, kształtującej uniwersalne postawy, utrwalającej właściwe wzorce, gdzie dziecko czuje się bezpieczne, wartościowe i szanowane? 

Zapraszamy!