Poznaj Polskę

„Poznaj Polskę” – Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie dla szkół w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.

Zadanie zostało wykonane w czerwcu 2022 r. i wzięli w nim udział uczniowie wszystkich klas I.S.S.P., z podziałem na grupy wiekowe: 

Klasy I – III – Wycieczka do zespołu pałacowo – parkowego w Nieborowie, ogrodu sentymentalnego w Arkadii oraz muzeum i skansenu w Łowiczu.

Klasy IV – VIII – Wycieczka do Łodzi. Zwiedzanie wielokulturowego krajobrazu miasta przemysłowego oraz Zwiedzanie Centrum Nauki i Techniki EC1

Koszt całkowity przedsięwzięcia to 15 632

Kwota przyznanego wsparcia finansowego 12 504

Finansowy wkład własny 3 126

szkoła

Szukasz szkoły
dla twojego dziecka?

Szukasz szkoły, która kompleksowo zajmie się Twoim dzieckiem, oraz zapewni mu optymalny i harmonijny rozwój, z poszanowaniem jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań, rozwijającej kompetencje społeczne i umiejętności praktycznego myślenia, kształtującej uniwersalne postawy, utrwalającej właściwe wzorce, gdzie dziecko czuje się bezpieczne, wartościowe i szanowane? 

Zapraszamy!