Towarzystwo

Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych w Milanówku jest stowarzyszeniem, które działa od 1991 roku i nieprzerwanie zajmuje się działalnością oświatową prowadząc dwie niepubliczne placówki edukacyjne na terenie Milanówka: Integracyjną Społeczną Szkołę Podstawową nr 18 przy ulicy Spacerowej 3, oraz Przedszkole Społeczne znajdujące się przy ulicy Wspólnej 18.

W skład Towarzystwa wchodzą rodzice uczniów oraz pracownicy prowadzonych przez nie placówek.

Celem stowarzyszenia jest wychowanie i wykształcenie dzieci przy zapewnieniu im możliwości wszechstronnego rozwoju osobowości i talentów, z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości intelektualnych. 


Odbiorcami działań Towarzystwa są dzieci w wieku 3 – 6 lat, uczęszczające do Przedszkola Społecznego oraz dzieci w wieku 5 – 15 lat, uczęszczające do Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej.
Do I.S.S.P. uczęszcza ok. 120 uczniów z terenu województwa mazowieckiego, do Przedszkola Społecznego uczęszcza ok. 30 dzieci z terenu gminy Milanówek.

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu członków Towarzystwa

Rekrutacja

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów
na rok szkolny 2024/2025.

Dowiedz się więcej
szkoła

Szukasz szkoły
dla twojego dziecka?

Szukasz szkoły, która kompleksowo zajmie się Twoim dzieckiem, oraz zapewni mu optymalny i harmonijny rozwój, z poszanowaniem jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań, rozwijającej kompetencje społeczne i umiejętności praktycznego myślenia, kształtującej uniwersalne postawy, utrwalającej właściwe wzorce, gdzie dziecko czuje się bezpieczne, wartościowe i szanowane? 

Zapraszamy!