Aktywna Tablica

Od października 2020 r. realizowana jest kolejna edycja rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w październiku 2021 r. w ramach rządowego programu Aktywna Tablica. 

Kwota dofinansowania wyniosła 35 000 zł,
wkład finansowy własny to 8 750 zł, 

to znaczy, że zakupiliśmy pomoce dydaktyczne za łączną kwotę 43 750 zł. Pracę z uczniami od tej pory urozmaicają m.in. laptop, tablety, programy multimedialne rozwijające kompetencje społeczne, program Eduterapeutica ADHD, Program EduSensus Spektrum Pro1 i Pro2, Laboratorium SkriLab oraz Photon Moduł Edukacja Społeczno-Emocjonalna.

szkoła

Szukasz szkoły
dla twojego dziecka?

Szukasz szkoły, która kompleksowo zajmie się Twoim dzieckiem, oraz zapewni mu optymalny i harmonijny rozwój, z poszanowaniem jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań, rozwijającej kompetencje społeczne i umiejętności praktycznego myślenia, kształtującej uniwersalne postawy, utrwalającej właściwe wzorce, gdzie dziecko czuje się bezpieczne, wartościowe i szanowane? 

Zapraszamy!