Mamy już 29 lat!!! Patrzymy w przyszłość i chcemy się do niej dobrze przygotować... »

Zapoznaj się z ofertą naszej szkoły »

Rekrutacja 2019/2020 »

„Szkoła na widelcu”

W tym roku szkolnym bierzemy udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Dobrze jemy że szkołą na widelcu”. Program skierowany jest do uczniów klas „0” oraz I-III szkół podstawowych a jego celem jest edukacja w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia oraz zachęcenia najmłodszych do gotowania.

Innowacyjnie na WOS-ie!

Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w roku szkolnym 2020/2021 klasa VIII a będzie pracowała metodą projektów.

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie podręcznik stał się już niewystarczającym źródłem wiedzy. Moja innowacja jest reakcją na coraz większe zainteresowanie nauką 
z wykorzystaniem technologii „TIK” wśród młodzieży i wychodzi naprzeciw zarówno realizacji podstawy programowej, jak i wdrażaniu kompetencji kluczowych. Główną ideą tej innowacji jest umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w procesie edukacji. 

Bardzo ważna jest również funkcja integracyjna projektu. Uczniowie opanowują zasady współpracy zespołowej, uczą się poszanowania czasu własnego i innych, metod dochodzenia do kompromisów, sztuki logicznego myślenia i przekonywania innych do własnego zdania.

Beata Rudzka

„Odwróceni” w klasach szóstych i siódmych

Uczniowie klas VI a oraz VII a i b wezmą w tym roku szkolnym udział w innowacji pedagogicznej z historii.

Model „odwróconej lekcji” zakłada, że z materiałem teoretycznym uczniowie zapoznają się 
w domu. Nauczyciel przygotowuje i udostępnia uczniom „pakiet startowy” z najważniejszymi materiałami dotyczącymi planowanej lekcji (film, artykuły, quizy, zadania interaktywne, prezentacje). Uczeń́ zapoznając się̨ z nowym materiałem w domu, przed lekcją, przejmuje odpowiedzialność́ za proces zdobywania wiedzy. Robi to we własnym tempie, w swojskich warunkach, na własnych zasadach, tak, jak lubi. Praca na lekcji polega na usystematyzowaniu wiedzy poprzez aktywne metody pracy, uporządkowanie informacji oraz zaangażowanie uczniów w praktyczne ćwiczenia.

Beata Rudzka

Dlaczego program autorski?

Dlatego, że moi uczniowie są ważniejsi niż podstawa programowa i tradycyjny podręcznik do języka polskiego! 

Pracę z Kreatywnymi myślicielami zaczęłam w poprzednim roku szkolnym. Pierwszą reakcją siódmoklasistów było zdziwienie („nie będzie podręcznika?”), radość („będziemy mieli lżejsze plecaki!”), a nawet duma („to program tylko dla naszej klasy?”). Później pojawił się element przygody, tej edukacyjnej, obcowanie z niestandardowymi, często awangardowymi tekstami kultury, multimediami. 

Przed nami kolejny, ostatni rok pracy, ochoczo kontynuujemyzałożenia Kreatywnych myślicieli. Być może to nasz mały bunt wymierzony w obezwładniającą presję egzaminu ósmoklasisty, bezwzględną rekrutację do tak zwanych prestiżowych szkół średnich, przeliczanie uczniów na punkty i staniny…

pani Nauczycielka

Scroll Up