Mamy już 29 lat!!! Patrzymy w przyszłość i chcemy się do niej dobrze przygotować... »

Zapoznaj się z ofertą naszej szkoły »

Rekrutacja 2019/2020 »

„Odwróceni” w klasach szóstych i siódmych

Uczniowie klas VI a oraz VII a i b wezmą w tym roku szkolnym udział w innowacji pedagogicznej z historii.

Model „odwróconej lekcji” zakłada, że z materiałem teoretycznym uczniowie zapoznają się 
w domu. Nauczyciel przygotowuje i udostępnia uczniom „pakiet startowy” z najważniejszymi materiałami dotyczącymi planowanej lekcji (film, artykuły, quizy, zadania interaktywne, prezentacje). Uczeń́ zapoznając się̨ z nowym materiałem w domu, przed lekcją, przejmuje odpowiedzialność́ za proces zdobywania wiedzy. Robi to we własnym tempie, w swojskich warunkach, na własnych zasadach, tak, jak lubi. Praca na lekcji polega na usystematyzowaniu wiedzy poprzez aktywne metody pracy, uporządkowanie informacji oraz zaangażowanie uczniów w praktyczne ćwiczenia.

Beata Rudzka

Dlaczego program autorski?

Dlatego, że moi uczniowie są ważniejsi niż podstawa programowa i tradycyjny podręcznik do języka polskiego! 

Pracę z Kreatywnymi myślicielami zaczęłam w poprzednim roku szkolnym. Pierwszą reakcją siódmoklasistów było zdziwienie („nie będzie podręcznika?”), radość („będziemy mieli lżejsze plecaki!”), a nawet duma („to program tylko dla naszej klasy?”). Później pojawił się element przygody, tej edukacyjnej, obcowanie z niestandardowymi, często awangardowymi tekstami kultury, multimediami. 

Przed nami kolejny, ostatni rok pracy, ochoczo kontynuujemyzałożenia Kreatywnych myślicieli. Być może to nasz mały bunt wymierzony w obezwładniającą presję egzaminu ósmoklasisty, bezwzględną rekrutację do tak zwanych prestiżowych szkół średnich, przeliczanie uczniów na punkty i staniny…

pani Nauczycielka

„Jestem świadomym Polakiem”

Pracując w szkole przez ostatnich trzynaście lat zauważyłam, że dzieci mają ogromną trudność z wyrażaniem emocji, odczuwaniem empatii, dostrzeganiem potrzeb drugiego człowieka, określaniem własnej tożsamości. Jako wychowawczyni cudownej drugiej klasy postanowiłam odpowiedzieć na potrzeby moich uczniów poprzez wprowadzenie innowacji ,,Jestem świadomym Polakiem”. Projekt ten wykracza poza podstawę programową, zawiera zagadnienia związane z systemem wartości, postawą prospołeczną, wykorzystuje twórczy potencjał dzieci, rozwijapostawy patriotyczne. Innowacja jest również ściśle powiązana z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

Mickiewicze, Mickiewiczowie…

Jak tu nie kochać Adama? Na pierwszych zajęciach języka polskiego tworzyliśmy na jego cześć trzynastozgłoskowiec (zgłoska to nie głoska!).

Oto wiekopomne dzieło 8a!

Gdzie te wakacje zniknęły, co je wspominam?
Sześć miesięcy w domu, już o nich zapominam…
Pandemia zniszczyła mi życie w szkole szybko,
znowu Staś na WF-ie porusza się tak gibko.
Egzamin się zacznie, wszyscy zginiemy marnie…
Było fatalnie, bo uczyliśmy się zdalnie.
Przyszłość zna tylko ten, kto chodzi w maseczce.
Świat to iluzja, ogórki trzymamy w beczce!

Scroll Up