Oferta

Mamy 29 lat i bagaż własnych doświadczeń. Staramy się tworzyć szkołę, w której panuje dobra atmosfera, szacunek do uniwersalnych wartości i wysoki poziom nauczania.
W naszej szkole przyjazna atmosfera sprzyja nauce.
Szkoła zapewnia w każdej klasie około 200 godzin rocznie więcej niż przewiduje ramowy program MEN na realizację programu nauczania. Kładziemy nacisk na naukę języków obcych.
W swojej ofercie mamy:
język angielski już od klasy „0”- 3 godz tygodniowo.
klasy I- III – 4 godziny tygodniowy.
klasa IV-VIII-  5 godzin tygodniowo, w tym 1 godzina z native speakerem.
Język niemiecki lub hiszpański od klasy IV – 2 h tygodniowo.
Zwiększona ilość godzin (ponad ramowy plan MEN ) z języka polskiego i matematyki.
Lekcje informatyki już od klasy „O”.
Zajęcia z etyki dla uczniów klas I- VIII.
Szkoła posiada dobrze wyposażoną pracownię komputerową z dostępem do Internetu, salę multimedialną, salę nauk ścisłych, salę językową, salę rytmiczną, gabinet terapii pedagogicznej, logopedycznej, salę integracji sensorycznej oraz bibliotekę szkolną.
Program pracy z dziećmi uzdolnionymi (koło matematyczne, teatralne,
informatyczne itp.).
Metody pracy dostosowane do potrzeb dzieci, indywidualizacja pracy z uczniem.
Zajęcia wyrównawcze, reedukacyjne i logopedyczne.
Zajęcia z Integracji Sensorycznej.
Trening Umiejętności Społecznych.
Pomoc psychologa.
Praca w szkole wzbogacona o zajęcia rozwijające indywidualne
zainteresowania i uzdolnienia uczniów:
Godziny pracy szkoły 7:30-18:00
Świetlica czynna w godz. 7.30-8.15, 12.30 – 18.00
Sekretariat pracuje w godz. 7.30- 15.30
Zajęcia rozpoczynają się od godziny 8.15
Oferta dodatkowych odpłatnych zajęć pozalekcyjnych:
język angielski

Bogata oferta wydarzeń szkolnych:
festyny integracyjne,
przedstawienia muzyczno-teatralne,
wycieczki klasowe,
konkursy szkolne i kiermasze,
koncerty,
spotkania z ciekawymi ludźmi,
akcje charytatywne,
zielone szkoły,
wernisaże i aukcje prac dziecięcych.
Opłaty:
jednorazowa opłata wpisowa dla klasy „0” – 1680 zł
jednorazowa opłata wpisowa dla klas I-VIII – 1880 zł
Czesne:
kl. „0” – 840 zł
kl. I-VIII – 940 zł
obiad – 10 zł ( 2zł- zupa, 8zł- drugie danie)
Zniżki:
15% zniżki na drugie dziecko
(oddziały przedszkolne: 714 zł, klasy I-VIII: 799 zł)
25% zniżki na trzecie i kolejne dziecko
(oddziały przedszkolne: 630 zł, klasy I-VIII: 705 zł)
Szkoła honoruje Milanowską Kartę Dużej Rodziny
oraz Kartę Dużych Rodzin z Grodziska Mazowieckiego
(oddziały przedszkolne: 798 zł, klasy I-VIII: 893 zł)

Scroll Up