O szkole

Integracyjna Społeczna Szkoła Podstawowa nr 18 powstała w 1990 r. i jest jedną
z najstarszych integracyjnych społecznych szkół niepublicznych w Polsce.
Od 1991 r. ma charakter integracyjny, co oznacza, że edukacja i wychowanie dzieci są oddziaływaniami spójnymi ze sobą i są ukierunkowane na kształcenie postaw pełnych otwartości na innych ludzi. Szkoła dobiera odpowiednie programy i metody nauczania, aby ustawicznie zapewniać wysoki poziom kształcenia.
W naszej szkole klasy liczą przeciętnie ok. 9-15 osób, co pozwala dostrzec indywidualne potrzeby uczniów. Pracujemy w oparciu o programy MEN rozszerzone o dodatkowe godziny z: języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, informatyki, muzyki, korektywy, nauki pływania.  Uczniowie IV- VIII uczą się dodatkowo języka niemieckiego lub hiszpańskiego do wyboru. Od roku szkolnego 2016/2017 dzieci z klas I- VIII mogą uczęszczać na lekcje etyki.

W ramach świetlicy szkolnej nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania biorąc udział w zajęciach:
Koła języka polskiego,
Koła matematycznego,
Koła matematycznego ,,Mały Pitagoras”,
Koła informatycznego,
Klubu Młodego Programisty,
Koła kulinarnego,
Koła języka niemieckiego,
Laboratorium Młodego Przyrodnika,
Szkolnego Klubu Sportowego,
Koła pisarskiego ,,Wyliterowani”,
Koła kreatywnego,
Koła Melomana,
Grach i zabawach ruchowych,
Koła eksperymentów,
Koła plastycznego,
Rzeźby.
Dodatkowe zajęcia płatne:
– język angielski.

Zajęcia w świetlicy podzielone są na bloki tematyczne w godzinach:
12:30- 14:30 – obiad, zabawy swobodne;
14:30- 15:15- odrabianie lekcji, gry planszowe;
15:15- 16:00- zajęcia tematyczne;
16:00-18:00- zabawy swobodne, odrabianie lekcji.

—————————————————————————-

Scroll Up