Wszystkich Świętych

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych