Dodatkowy dzień wolny

Dzień odpracowywany 17. 11. 2018 r. (sobota)