Tydzień życzliwości i tolerancji

Rozpoczął się tydzień życzliwości  i tolerancji. Dlatego dzisiaj robiliśmy z dziećmi projekt pt. „Drzewko życzliwości”. Na liściach wypisane są słowa i zwroty, a także dobre rady, którymi należy kierować się na co dzień, np. uśmiechnij się, nie wyśmiewaj się ze słabszego, pomóż koledze w lekcjach, nie obrażaj się z byle powodu, pamiętaj o słowach: proszę, dziękuję, przepraszam  itd.

Dorota Popowska

Scroll Up