Świetlica – opieka

OPIEKA W ŚWIETLICY 2016/2017

 

LEKCJA

GODZINA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

0

7.30-8.15

W. Zieńko

A.
Konieczna

W. Zieńko

G.
Ojrzyński

G.
Ojrzyński

6

12.30-13.30

A.
Górnicka-Dębosz
B. Bering
A. Borowska

W.
Czerwiński

A.
Konieczna – obiad III a/III b
B. Bering
M. Zawiasa

A.
Konieczna
A. Rakowska
W.
Czerwiński

M. Zawiasa

B. Bering
D. Popowska

7

13.30-14.30

A.
Konieczna
M. Replińska
H. Krawczyk

W.
Czerwiński

B. Bering
M. Zawiasa
A. Górnicka-Dębosz

A.
Perzanowska

A.
Konieczna
A. Rakowska

W.
Czerwiński

B. Bering
A. Rakowska
A. Gajek

W.
Czerwiński

B. Bering
A. Perzanowska
W
.Czerwiński

8

14.30-15.30

H.
Krawczyk
A. Górnicka-Dębosz

B. Bering
A. Górnicka-Dębosz

A.
Konieczna
H. Krawczyk
W. Czerwiński

A.
Rakowska
G. Ojrzyński
M. Zawiasa

B. Bering
J. Zaremba-Czereyska

9

15.30-16.30

A.
Piotrowska
M. Zawiasa

B. Bering
A. Górnicka-Dębosz
B. Osińska

H.
Krawczyk
J. Zaremba-Czereyska
W. Czerwiński

A.
Rakowska
W. Zieńko

B. Bering
J. Zaremba-Czereyska

10

16.30-17.00

A.
Piotrowska
M. Zawiasa

B. Bering

M. Zawiasa
J. Zaremba-Czereyska

W. Zieńko
J. Zaremba-Czereyska

B. Bering

11

17.00-18.00

M. Zawiasa

B. Bering

J.
Zaremba-Czereyska

J.
Zaremba-Czereyska

B. Bering

 


 

Scroll Up