Świetlica – opieka

 
Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
6. 12.30 – 13.35 p. A. Konieczna
p. I. Kaczorowska
p. J. Okoniewska p. E. Jaworska p. E. Jaworska p. I. Kaczorowska
p. A. Jabłonowska
p. D. Popowska
7.  13.35 – 14.35 p. I. Kaczorowska
p. E. Zegarska
p. J. Zaremba-Czereyska
p. B. Bering
p. I. Kaczorowska
p. B. Bering
p. E. Jaworska
p. I. Kaczorowska
p. E. Zegarska
p. E. Jaworska
p. A. Konieczna
p. I. Kaczorowska
p. E. Jaworska
p. A. Jabłonowska
p. E. Zegarska
p. I. Kaczorowska
p. J. Okoniewska
p. Jabłonowska
p. J. Zaremba- Czereyska
8. 14.35 – 15.25 p. I. Kaczorowska
p. E. Zegarska
p. J. Zaremba-Czereyska
p. B. Bering
p. I. Kaczorowska
p. E. Zegarska
p. E. Jaworska
p. W. Zieńko
p. B. Bering
p. I. Kaczorowska
p. E. Jaworska
p. J. Zaremba-Czereyska
p. B. Bering
p. I. Kaczorowska
p. E. Jaworska
p. A. Jabłonowska
p. E. Zegarska
P. Jabłonowska
p. I. Kaczorowska
p. A. Dąbrowska
p. E. Zegarska
p. R. Michalak
9. 15.25 – 16.15 p. I. Kaczorowska
p. B. Bering
p. E. Jaworska
p. W. Zieńko
p. B. Bering
p. J. Zaremba-Czereyska p. B. Bering p. E. Jaworska
p. A. Jabłonowska
p. D. Popowska
p. A. Dąbrowska
p. A. Jabłonowska
p. R. Michalak
10. 16.15 – 17.05 p. B. Bering p. W. Zieńko p. J. Zaremba-Czereyska p. B. Bering p. A. Jabłonowska p. A. Jabłonowska
p. A. Dąbrowska
11. 17.05 – 18.00 p. B. Bering
p. W. Zieńko
p. W. Zieńko p. J. Zaremba-Czereyska p. A. Jabłonowska p. A. Dąbrowska

 

Scroll Up