Rok Sienkiewiczowski w I.S.S.P.

Mijający rok 2016 jest rokiem pod patronatem Henryka Sienkiewicza. By przybliżyć naszym uczniom sylwetkę pisarza i jego twórczość nasza biblioteka zorganizowała grę szkolną.
We wtorki i środy na pierwszym i drugim piętrze szkoły ukrywane są kartki z informacjami
o wielkim prozaiku. Zadaniem uczniów jest odnalezienie ich i umieszczenie we właściwym miejscu na tablicy obok szkolnej biblioteki. Każda informacja to 1 punkt. W styczniu odbędzie się wielki quiz, w którym klasy będą mogły wykazać się zdobytą wiedzą. Wygraną jest spotkanie integracyjne w pizzerii.

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy powodzenia!

Magdalena Zawiasa

Scroll Up