Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

INTEGRACYJNEJ SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18

 1. GEN. E. A. FIELDORFA W MILANÓWKU

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
 2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 4. Integracja społeczności szkolnej.
 5. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 6. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 7. Wdrażanie uczniów do wolontariatu.
 8. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Realizowane zadania w całym roku szkolnym:

 • prowadzenie ściennej gazetki tematyczno – okolicznościowej,
 • redagowanie wpisów w zakładce SU na stronie internetowej szkoły,
 • analiza i realizacja zadań związanych ze „Skrzynką pomysłów”,
 • pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
 • organizacja i udział w akcjach charytatywnych.

 

 

Wrzesień:

 • przeprowadzenie wyborów szkolnych do SU,
 • opracowanie propozycji działań na rok szkolny 2017/2018,
 • opracowanie i zatwierdzenie regulaminu SU,
 • założenie „Skrzynki pomysłów” i wywieszenie jej na tablicy samorządu,
 • pomoc w przeprowadzeniu akcji charytatywnej „Zbiórka dla Leszna”.
 • odwiedziny w klasach Przewodniczącego SU i jego Zastępców i rozmowy z uczniami.

 

Październik:

 • gazetka SU „Za co kocham swoich nauczycieli?”,
 • powitanie nowych uczniów i nauczycieli,
 • rozpoczęcie akcji „Szczęśliwy numerek”,
 • organizacja słodkiego poczęstunku dla wszystkich pracowników szkoły,
 • zorganizowanie tablicy ogłoszeń dla uczniów na I piętrze.
 • rozpoczęcie turnieju „Fifa 17”.

 

Listopad:

 • gazetka SU w klimacie Święta Niepodległości,
 • organizacja dyskoteki andrzejkowej,
 • zebranie pomysłów na kiermasz świąteczny i loterię fantową.

 

Grudzień:

 • pomoc przy organizacji kiermaszu,
 • przeprowadzenie loterii fantowej,
 • świąteczne życzenia na gazetce SU.

 

Styczeń:

 • debata i podsumowanie pracy w I semestrze,
 • organizacja dyskoteki karnawałowej.

 

Luty:

 • walentynkowa gazetka SU,
 • ogłoszenie konkursu na szkolną przypinkę,
 • poczta walentynkowa.

      

 

Marzec:

 • Gazetka SU poświęcona patronowi szkoły,
 • Pomoc w organizacji Święta Szkoły (dekoracja budynku szkoły),
 • rozwiązanie konkursu na szkolną przypinkę,
 • organizacja pierwszego dnia wiosny,
 • poczęstunek dla uczniów.

 

Kwiecień:

 • organizacja obchodów Dnia Ziemi,
 • gazetka SU poświęcona ochronie naszej planety,
 • wielkanocne życzenia dla uczniów i nauczycieli.

 

Maj:

 • kolejna część akcji „Zbiórka dla Leszna”,
 • pomoc w organizacji pikniku rodzinnego,
 • „Śniadanie na trawie” – wspólne śniadanie na boisku szkolnym.

 

Czerwiec:

 • „Mistrzostwa sportów alternatywnych” w Dniu Dziecka,
 • „Wszyscy byliśmy dzieciakami” – zdjęcia nauczycieli z dzieciństwa,
 • nagroda SU dla nauczyciela lub pracownika szkoły i kolegi „Nasz cichy bohater”,
 • podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018.

 

 

Scroll Up