Pierwszaki już po ślubowaniu.

„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą…”
Wypowiadając te słowa, pierwszoklasiści oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności uczniowskiej. Uroczystego aktu pasowania dokonała dyrektor szkoły pani Agnieszka Gontarczyk, natomiast wychowawczynie klas pierwszych wręczyły dumnym pierwszakom medale i szkolne odznaki. Uczniowie klas pierwszych otrzymali również legitymację szkolną, a ich starsi koledzy z klasy II obdarowali ich drobnymi upominkami.
Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w nauce, uśmiechu oraz wytrwałości w pokonywaniu trudności!