Pamiętamy!

Po raz kolejny młodzież Fieldorfa wprawiła nas w dumę! Mimo wakacji ósmoklasiści znaleźli czas, by okazać pamięć powstańcom warszawskim. 1 sierpnia 2019 roku nasi uczniowie wzięli udział w uroczystościach związanych z 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Szkolny poczet sztandarowy był jednym z kilku obecnych na uroczystej mszy św.  kościele pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej.

Miesiąc później uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego uświetnili także uroczystości miejsce związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Dziękujemy ósmoklasistom za godne reprezentowanie naszej szkoły!

Scroll Up