„Odwróceni” w klasach szóstych i siódmych

Uczniowie klas VI a oraz VII a i b wezmą w tym roku szkolnym udział w innowacji pedagogicznej z historii.

Model „odwróconej lekcji” zakłada, że z materiałem teoretycznym uczniowie zapoznają się 
w domu. Nauczyciel przygotowuje i udostępnia uczniom „pakiet startowy” z najważniejszymi materiałami dotyczącymi planowanej lekcji (film, artykuły, quizy, zadania interaktywne, prezentacje). Uczeń́ zapoznając się̨ z nowym materiałem w domu, przed lekcją, przejmuje odpowiedzialność́ za proces zdobywania wiedzy. Robi to we własnym tempie, w swojskich warunkach, na własnych zasadach, tak, jak lubi. Praca na lekcji polega na usystematyzowaniu wiedzy poprzez aktywne metody pracy, uporządkowanie informacji oraz zaangażowanie uczniów w praktyczne ćwiczenia.

Beata Rudzka

Scroll Up