Niebieskie czy zielone?

Szóstoklasiści już od dwóch lat uczą się na języku polskim sztuki argumentowania i dyskusji. Swoją wiedzę i umiejętności prezentują na klasowych polemikach. Tym razem podzieleni na dwie grupy toczyli spór pt. „Niebieskie czy zielone?”. Zażartą, ale kulturalną dyskusję niezwykle inteligentnie zamknął Jakub z drużyny niebieskich, mówiąc, że gdyby nie niebieski, nie byłoby zielonego… Teraz czas na przemówienie!