Najważniejsze szkolenie!

Nie każdy wie, że w gronie nauczycieli mamy instruktora pierwszej pomocy przedmedycznej. Pan Robert Sikora od wielu lat odświeża naszą wiedzę z tego zakresu. 

Tegoroczne pierwsze szkolenia już się odbyły. Nasi najmłodsi uczniowie uczyli się prawidłowych zachowań i skutecznego działania w sytuacji zagrożenia życia. Dzięki temu najważniejszemu, ratującemu życie szkoleniu każdy uczeń naszej szkoły będzie miał świadomość, że jest gotowy, aby nieść innym pomoc i ratować życie.

Scroll Up