Innowacyjnie na WOS-ie!

Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w roku szkolnym 2020/2021 klasa VIII a będzie pracowała metodą projektów.

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie podręcznik stał się już niewystarczającym źródłem wiedzy. Moja innowacja jest reakcją na coraz większe zainteresowanie nauką 
z wykorzystaniem technologii „TIK” wśród młodzieży i wychodzi naprzeciw zarówno realizacji podstawy programowej, jak i wdrażaniu kompetencji kluczowych. Główną ideą tej innowacji jest umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w procesie edukacji. 

Bardzo ważna jest również funkcja integracyjna projektu. Uczniowie opanowują zasady współpracy zespołowej, uczą się poszanowania czasu własnego i innych, metod dochodzenia do kompromisów, sztuki logicznego myślenia i przekonywania innych do własnego zdania.

Beata Rudzka

Scroll Up