O szkole

Integracyjna Społeczna Szkoła Podstawowa nr 18 powstała w 1990 r. i jest jedną
z najstarszych integracyjnych społecznych szkół niepublicznych w Polsce.
Od 1991 r. ma charakter integracyjny, co oznacza, że edukacja i wychowanie dzieci są oddziaływaniami spójnymi ze sobą i są ukierunkowane na kształcenie postaw pełnych otwartości na innych ludzi. Szkoła dobiera odpowiednie programy i metody nauczania, aby ustawicznie zapewniać wysoki poziom kształcenia.
W naszej szkole klasy liczą przeciętnie ok. 9-15 osób, co pozwala dostrzec indywidualne potrzeby uczniów. Pracujemy w oparciu o programy MEN rozszerzone o dodatkowe godziny z: języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, informatyki, muzyki, korektywy, nauki pływania.  Uczniowie IV- VIII uczą się dodatkowo języka niemieckiego lub hiszpańskiego do wyboru. Od roku szkolnego 2016/2017 dzieci z klas I- VIII mogą uczęszczać na lekcje etyki.

W ramach świetlicy szkolnej nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania biorąc udział w zajęciach:
Koła języka polskiego,
Koła matematycznego,
Koła matematycznego ,,Mały Pitagoras”,
Koła informatycznego,
Klubu Młodego Programisty,
Koła kulinarnego,
Laboratorium Młodego Przyrodnika,
Szkolnego Klubu Sportowego,
Koła kreatywnego,
Koła Melomana,
Grach i zabawach ruchowych,
Koła „Robótki ręczne”,
Rzeźby.

Zajęcia w świetlicy podzielone są na bloki tematyczne w godzinach:
12:30- 14:30 – obiad, zabawy swobodne;
14:30- 15:15- odrabianie lekcji, gry planszowe;
15:15- 16:00- zajęcia tematyczne;
16:00-18:00- zabawy swobodne, odrabianie lekcji.

—————————————————————————-

Scroll Up