Dokumenty szkolne

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania: Pobieranie

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny: Pobieranie

Regulamin Rekrutacji:Pobieranie
Załącznik do Regulaminu Rekrutacji: Pobieranie

Statut Szkoły: Pobieranie

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka:Pobieranie

Deklaracja udziału w zajęciach z religii lub etyce: Pobieranie

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę trzecią: Pobieranie

Legitymacja: Pobieranie

Scroll Up