Czyńmy dobro!

W poniedziałek 24 września uczniowie klas starszych mieli wspaniałą możliwość uczestniczenia w spotkaniu z ks. Januszem Nowakiem – prezesem organizacji charytatywnej „Czyńmy Dobro”. Ksiądz Janusz, licząc na naszą owocną współpracę, opowiedział o specyfice wolontariatu, możliwościach pomocy, zarówno w kraju, jak i na kontynencie afrykańskim. Najważniejszym wnioskiem płynącym ze spotkania była myśl, że pomagać można zawsze i wszędzie.

Scroll Up