Bezpłatne zajęcia z języka Angielskiego

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 6-7 LAT
NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO
WE WTORKI W GODZINACH 13.50-14.35.
ZAPISY W SEKRETARIACIE SZKOŁY TELEFONICZNIE W GODZINACH 7.30-15.30 BĄDŹ DROGĄ E-MAILOWĄ
DO DNIA 8 LISTOPADA 2019 R.

info@szkolamilanowek.pl
tel. 22 758 32 44

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ
ZGŁOSZEŃ.

Scroll Up